WULPOL Tomasz Kowalczyk

Adres:ul. Leczkowa 31A
.80-432 Gdańsk-Wrzeszcz
Tel:58 344-53-05
E-mail:wulpol@wp.pl

Warsztat Samochodowy
warsztat samochodowy, mechanika pojazdowa, mechanik, klimatyzacja, ubezpieczenia, opony, wulkanizacja, serwis opon, przechowalnia opon -> Udzielamy gwarancji na wykonane usługi oraz na zakupione i zamontowane przez nas części! Wystawiamy Faktury VAT!

Nota Prawna WULPOL

ZASADY OGÓLNE

Materiały zamieszczone na niniejszych stronach internetowych wulpol.pl stanowią własność firmy WULPOL Tomasz Kowalczyk, adres: Leczkowa 31A, 80-432 Gdańsk-Wrzeszcz, adres elektroniczny: wulpol@wp.pl . W/w witryna internetowa oraz powiązane strony internetowe podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa polskiego. W szczególności dotyczy to ochrony przyznanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie wynikłe z funkcjonowania w/w stron spory podlegać będą jurysdykcji sądów polskich.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały udostępniane na wszystkich stronach pod domenami będącycmi własnością firmy WULPOL, a w szczególności: tekst, grafika, pliki PDF, video, mp3 i inne, znaki towarowe i handlowe, dane oraz specyfikacje techniczne, dane rynkowe, tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firmy WULPOL, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Poprzez czynność zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa żadnych uprawnień do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności prawa do kopiowania i rozpowszechniana lub jakiegokolwiek wykorzystywania treści i elementów zawartych na stronie internetowej.

2. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane przez firmę WULPOL wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

3. Wszelkie treści i materiały prezentowane na stronach firmy WULPOL, udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik, wszelkich plików i oprogramowania, uzyskanych ze stron firmy WULPOL.

4. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach firmy WULPOL, konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego. W tym celu prosimy o kontakt pod adres: wulpol@wp.pl

CHARAKTER PRAWNY ZAMIESZCZANYCH INFORMACJI

1. Firma WULPOL bezwzględnie i jednoznacznie zastrzega, że żadna informacja zawarta na stronach firmy WULPOL nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Informacje zawarte na stronach internetowych oraz w zamieszczonych plikach na stronach firmy WULPOL nie stanowią w szczególności oferty sprzedaży towarów lub usług.

2. Bez względu na treść informacji zawartych na stronach internetowych firmy WULPOL, każdą informacje zawartą na stronie należy traktować wyłącznie jako informację reklamową mającą na celu co najwyżej zaproszenie do rokowań.

3. Firma WULPOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa, w tym zaś w szczególności za szkody, powstałe na skutek odmiennego potraktowania charakteru treści zawartych na stronach internetowych przez użytkownika strony lub osoby trzecie.

4. Pomimo podejmowania przez WULPOL wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości stron internetowych firmy, WULPOL nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach internetowych firmy. Mając na względzie zasady funkcjonowania stron internetowych oraz związaną z tym konieczność cyklicznej aktualizacji treści informacji zawartych na stronach internetowych, firma WULPOL, zastrzega możliwość występowania na stronach internetowych informacji nieaktualnych lub sprzecznych ze stanem faktycznym. Firma WULPOL nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu powstania szkody będącej następstwem posłużenia się przez użytkownika strony lub osoby trzeciej informacją o nieaktualnej treści.

5. Użytkownicy stron internetowych firmy WULPOL zobowiązani są do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników.

6. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.

7. WULPOL nie jest zobowiązane do informowania o jakichkolwiek zmianach, aktualizacjach na stronach internetowych. W szczególności każdy użytkownik powinien każdorazowo sprawdzić warunki korzystania ze stron internetowych WULPOL.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną istnieje możliwość podania danych osobowych lub służbowych przez użytkowników stron internetowych. Przekazanie tych danych jest dobrowolne. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z póĽn. zm.) o ochronie danych osobowych. Ponadto informujemy, że użytkownikowi przysługuję prawo wglądu w te dane i ich modyfikacja.

GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

KLAUZULA SALWATORIAŃSKA

Gdyby części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały, już nie odpowiadają, bądĽ nie będą odpowiadać w pełni obowiązującym przepisom prawa, to nie narusza to pozostałych części dokumentu w ich treści i ważności.

Wynajem

Szybki KontaktPokaż wulpol na większej mapie